ขยายหน้าจอ
  • 284เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

พิพิธภัณฑ์เวียงลคอร [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์mondob
 
พิพิธภัณฑ์เวียงลคอร  (ละกอน)  วัดพระเจ้าทันใจ  เป็นสถานที่แสดงโบราณศิลปวัตถุ  ซึ่งเป็นสมบัติของวัดพระเจ้าทันใจมาแต่โบราณ  และศรัทธาประชาชนมอบให้  รวมทั้ง  หลวงพ่อพระครูพุทธิธรรมโสภิต  เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าทันใจ  ได้เก็บรวบรวมไว้ ประกอบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางวิชาการจากภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ช่วยดำเนินการจัดแสดง
ออฟไลน์mondob
ต้องขอบพระคุณทางวัดพระเจ้าทันใจครับ  ที่อนุญาตให้นำภาพมาโพสต์ครับ


    
ออฟไลน์mondob
ที่นำมาเป็นแค่ตัวอย่างครับ  ยังมีอีกมากทั้งโบราณตั้งแต่ยุคหิน  จนถึงยุคหริภุญชัย  และของเครื่องใช่คนโบราณ


  
ออฟไลน์mondob
บนพิพิธภัณฑ์ได้จัดบอร์ดประวัติศาสตร์เมืองลำปาง  ตั้งแต่ยุคหิน  ยุคหริภุญชัย  เขลางค์นคร  จนถึงนครลำปาง  นักเรียนนักศึกษาไม่ควรพลาด และยังมีพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสวยงามมากครับ  
องค์กลาง องค์ขวามือของเรา องค์ด้านซ้ายมือของเรา  
ออฟไลน์salapao
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2010-08-31
พระพุทธรูปที่เห็นเรียกว่า  พระเจ้าสามพี่น้องครับ  หลวงพ่อท่านพระครูพุทธิธรรมโสภิต  เป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม  และผู้อนุรักษ์งานพุทธศิลป์อีกรูปหนึ่งของลำปางครับ ........  ขอกราบอนุโมทนากับงานด้านอนุรักษ์ของหลวงพ่อครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด200 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป